Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Soubor lidových staveb Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Odborná činnost regionálního pracoviště je vykonávána na základě Usnesení vlády č. 571 z roku 2003.

Podílí se na vytváření a správě Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Na tomto Seznamu jsou zatím zapsány tyto jevy:

  1. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, zapsáno v roce 2013
  2. Východočeské loutkářství, zapsáno v roce 2013
  3. Vodění jidáše, zapsáno v roce 2013
  4. Stínání kohouta, zapsáno v roce 2014
  5. Velikonoční věneček a strom ve Střemošicích, zapsáno v roce 2015

 

 

Od roku 2015 Pardubický kraj oceňuje řemeslníky udržující tradiční řemeslné postupy titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Dosud byli oceněni:

  1. Zdeněk Bukáček, Krouna - soustružené hračky
  2. Ladislav Chládek, Výprachtice - hračky štípané ze soustruženého bloku
  3. Jiří Myška, Studnice - sekernické práce
  4. David Stejskal, Pardubice - tradiční tesařské práce

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 - 2020

Metodika pro zpracování nominačního návrhu k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje

Metodika pro zpracování nominačního návrhu pro ocenění řemeslníka titulem Nositel tradice Pardubického kraje

Metodika pro zpracování nominačního návrhu pro ocenění řemeslníka titulem Nositel tradice Pardubického kraje - návrhový list

 

Další informace z oblasti ochrany nemateriálního kulturního dědictví lze nalézt:

 

 http://www.lidovakultura.cz/

http://www.nulk.cz/

https://www.mkcr.cz/