Cenový výměr platný pro rok 2017

1) Betlém Hlinsko - základní okruh I. - obydlí řemeslníků

2) Betlém Hlinsko - individuální okruh I. - Masopustní expozice UNESCO

3) Veselý Kopec a Betlém Hlinsko v jeden den - výběrový okruh I.

4) Veselý Kopec a Betlém Hlinsko - organizované zájezdy