Magické osmičky 1848–1918–1948–1968

Výstava

  • Betlém Hlinsko ()
  • 23. 6. 2018–30. 6. 2018
  • 8.30–16.00

  • 1. 7. 2018–31. 8. 2018
  • 9.00–17.00

  • 1. 9. 2018–25. 11. 2018
  • 8.30–16.00
  • 5 Kč (v rámci základního prohlídkového okruhu zdarma)
Z výstavy Magické osmičky 1848-1918-1948-1968

V letošním roce nejsme jediné muzeum, které připomíná vznik našeho samostatného státu, případně další výročí spojená s číslovkou 8. S ohledem na zaměření expozic Souboru lidových staveb Vysočina a jeho poslání jsme se rozhodli přihlédnout k prioritní oblasti našeho zájmu: tím je prostředí venkova. V důsledku společensko-historických změn, které se udály od poloviny 19. století do 60. let 20. století, došlo ke stěžejním změnám v postavení žen. Od vnímání ženy podřízené muži, ženy pečující pouze o domácnost a rodinu, až k ženě rovnající se svými právy a postavením mužům. Se všemi důsledky pozitivními i negativními, které se promítají do života celé rodiny.  

Výstavu s názvem Magické osmičky začínáme v roce 1848, kdy byla zrušena povinnost roboty, pokračujeme vznikem samostatného státu roku 1918, nemůžeme pominout rok 1948 se zcela fatální proměnou vesnického společenství a končíme rokem 1968, který předznamenal morální úpadek naší společnosti.